TRE-terapia

Helposti opittavien alkuliikkeiden ja -venytysten avulla värinä saadaan aktivoitua kehoon. Menetelmää voi hyödyntää itsehoitokeinona esim. lihasjännitysten ja kipujen hoidossa ja parantamaan unenlaatua. TRE on myös oivallinen palautumis- ja rentoutumiskeino liikuntasuoritteiden jälkeen. Säännöllinen TRE-harjoittelu auttaa myös ennaltaehkäisemään stressiä ja työuupumusta. TRE-terapia on lyhenne sanoista ”Tension and Trauma Releasing Exercises”. Se on terapeuttinen lähestymistapa, joka on suunniteltu […]

Sensomotorinen terapia

Traumat, haastavat elämäntilanteet ja muut stressitekijät voivat aiheuttaa voimakkaita kehollisia vireystilojen vaihteluja. Vireystilojen vaihtelut kuluttavat paljon energiaa, ja voivat viedä huomaamatta uupumukseen. Sensomotorisessa terapiassa opetellaan tunnistamaan yli- ja alivireystilojen kehollisia tuntemuksia ja vaihteluja, ja ohjautumaan tasapainoisempaan olotilaan. Tavoitteena on optimoida toimintakykyisyyttä ja jaksavuutta. Traumatisoitunut henkilö voi kokea todentuntuisesti traumatapahtuman aikaisia muistoja tunteina tai kehollisina oireina, […]

Astu metsään!

Metsässä liikkumisen myönteiset vaikutukset ovat havaittavissa jo muutamassa minuutissa. Oleskelu ja liikkuminen metsässä laskee verenpainetta ja sydämen sykettä nopeasti. Lihasjännitys vähenee ja rentouden tunne voimistuu. Mieliala rauhoittuu ja stressistä palautuminen nopeutuu. Miksi et siis astuisi metsään? Luonnon terveyshyötyjen mahdolliset vaikutusmekanismit Luonnossa liikkuminen saa meidät virittymään myönteiseen tunnetilaan. Mikä onkaan parempi ympäristö itsensä kehittämiselle, itsetutkiskelulle ja […]

EMDR–terapia

EMDR-terapia

Terapiassa käytettävät nopeat edestakaiset silmänliikkeet aktivoivat aivojen tunnealueita purkamaan, käsittelemään ja jäsentämään lukkiintuneita ja traumaattisen kokemuksen tuottamia muistoja, tunteita ja kehotuntemuksia. Silmänliikkeiden lisäksi tai tilalla prosessoinnissa voidaan käyttää kuulo- ja/tai tuntoaistia. EMDR-terapiassa traumaattisten muistojen käsittelyä autetaan stimuloimalla sekä oikeaa että vasenta aivopuoliskoa silmänliikkein, taputuksin tai ääniärsykkeillä traumaattisen muiston ollessa mielessä. Traumaattinen, häiritsevä muisto alkaa yhdistyä uudelleen […]

Jänis ajovaloissa

Hermoston stressireaktio ja uupumuksesta toipuminen

Muutamien yhdessä tehtyjen hengitys- ja sensomotoristen harjoitteiden jälkeen asiakkaan olo on huomattavasti parempi. Olemme tavanneet vasta muutamia kertoja, mutta olemme jo päässet eteenpäin. Kysymyksessä on väsymysoireyhtymään liittyvä voimakas stressireaktio. Olemme aloittaneet autonomisen hermoston ylivireysoireiden tasaamisen. Autonomisen hermoston vireystilan kohoaminen on monille tuttu stressireaktio. Autonominen hermosto jaetaan parasympaattiseen ja sympaattiseen hermostoon, jotka toimivat vastapareina. Sympaattinen hermosto […]

Keho ja mieli vuorovaikutuksessa

Psykoterapia, yksilöpsykoterapia, traumapsykoterapia, perheterapia, pariterapia, psykofyysinen terapia, seksuaalineuvonta, neuropsykiatrinen valmennus, seksuaaliterapia ja työhönohjaus.

Psykofyysisessä terapiassa huomio on kehossa, havainnoinnissa sekä vuorovaikutteisessa tunnesäätelyssä. Tavoitteena on itsesäätelytaitojen kehittyminen. Miten mielen ja kehon vuorovaikutus näkyy? Meidän kaikessa psyykkisessä toiminnassamme on jatkuva muutoksen tila, joka ilmenee esimerkiksi tavassamme hengittää ja liikkua, ilmeissä ja eleissä tai vaikkapa äänensävyissä. Kehomme tapa tuottaa näitä signaaleja on luonteeltaan tiedostamatonta, mutta niistä on mahdollista tulla tietoiseksi. Psykofyysisessä […]

Hyvä tietää psykoterapiasta

Psykoterapia.

Psykoterapiaa antaa psykoterapeutti, joka on saanut siihen laissa kuvatun koulutuksen ja Valviralta oikeuden käyttää suojattua psykoterapeutin ammattinimikettä. Miten terapiaan pääsee? Psykoterapiaan voi päästä julkisen terveydenhuollon tai sosiaalihuollon mielenterveyspalveluiden, yksityisen psykiatrin arvion tai työterveyshuollon kautta. Käynnit voi maksaa itse tai esimerkiksi työterveyshuollon ja vakuutuksen kautta. Joissakin kunnissa julkinen sektori ostaa terapiapalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksi vaihtoehto on […]