Hyvä tietää psykoterapiasta

Psykoterapian on tarkoitus poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea henkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä ihmisen kykyjä ratkaista ongelmiaan itse. Lisäksi terapia auttaa häntä löytämään toimivia lähestymistapoja ihmissuhteissaan. Terapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa. 

Psykoterapiaa antaa psykoterapeutti, joka on saanut siihen laissa kuvatun koulutuksen ja Valviralta oikeuden käyttää suojattua psykoterapeutin ammattinimikettä.

Miten terapiaan pääsee?

Psykoterapiaan voi päästä julkisen terveydenhuollon tai sosiaalihuollon mielenterveyspalveluiden, yksityisen psykiatrin arvion tai työterveyshuollon kautta.

Käynnit voi maksaa itse tai esimerkiksi työterveyshuollon ja vakuutuksen kautta. Joissakin kunnissa julkinen sektori ostaa terapiapalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Yksi vaihtoehto on käydä Kelan tukemassa kuntoutusterapiassa, josta kävijä maksaa vain omavastuuosuuden.

Kelan kuntoutusterapiaan hakiessa tarvitaan psykiatrin arvio ja lausunto psykoterapian tarpeesta. Tämä edellyttää vähintään 3 kuukautta kestänyttä hoitosuhdetta.

Hyvä hoitosuhde

Psykoterapiassa tärkeintä on psykoterapiassa kävijän ja terapeutin hyvä, luotettava ja myönteinen yhteistyösuhde. Terapiassa käydään usein oman sietokyvyn rajoilla, eikä istuntojen kuulukaan aina olla helppoja.

Mielenterveyden ongelmiin on saatavissa monenlaista keskusteluapua. Raja psykoterapian ja muun psykososiaalisen tuen välillä on hieman liukuva. Monissa mielenterveyden hoitopaikoissa tuen antajat ovat hyvin koulutettuja ja tukea voidaan pitää terapeuttisena. Varsinaiseen psykoterapiaan päädytään usein siksi, että sen avulla halutaan turvata kävijälle sopivan mittainen, sopivasti kohdennettu, tavoitteellinen ja vaikuttava hoitomuoto.

Psykoterapiassa ongelmia työstetään yleensä keskustelemalla, mutta siinä voidaan käyttää myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä, kuten musiikkia, kuvallista ilmaisua, kehollista työskentelyä, kirjoittamista tai visualisointia.

Miten kauan hoito kestää?

Tyypillisesti yksilöpsykoterapia kestää kerrallaan noin 45–60 minuuttia. Ryhmä-, perhe- ja paripsykoterapian kesto voi olla pidempi. Yleensä käyntitiheys on tarpeen mukaan 1–2 kertaa viikossa tai joissain tapauksissa harvemmin varsinkin ryhmä-, perhe- ja paripsykoterapiassa.

Pitkä terapia kestää usein yhdestä kolmeen vuotta. Tutustumiskäynnillä arvioidaan puolin ja toisin kohtaavatko toiveet terapiasta ja onko terapiamuoto sopiva. Kun kemiat kohtaavat, puhuminen on helppoa ja hedelmällistä.

Terapian kestoon vaikuttaa usein eniten elämäntilanne. Lyhyt terapiajakso on halvempi, mutta riittääkö aika? Ongelmiin pitäisi päästä ripeästi käsiksi. Lyhytterapiaa neuvotaan usein niille, joiden oireet on selkeästi laukaissut nykyinen vaikea elämäntilanne. Myös aiemmin terapiassa käynyt, jolla on valmiiksi työkaluja itsetutkiskeluun, voi saada avun jo muutamasta käynnistä.