Neuro­psykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on neuropsykiatrisista oireista (autismin kirjoon kuuluvien kuten ADHD, asperger, tourette) kärsiville suunnattu tukitoimintamuoto arjen asioiden sujumiseksi, elämänhallinnan ja oman itsetuntemuksen vahvistumiseksi.

Tapaamisissa keskustellaan, tehdään konkreettisia harjoituksia ja etsitään asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen sopivia arjessa selviytymisen keinoja. Asiakkaan kanssa tehdään tavoitesuunnitelma, jonka mukaisesti edetään askel kerrallaan.

Työskentelyn tavoitteista sovitaan asiakkaan kanssa ”pienin askelin”. Tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan sen hetkistä toimintakykyä ja yksilöllistä kokemista vahvistavaksi.

Valmennus auttaa parhaiten, kun se toteutetaan asiakkaan kotona tai tutussa toimintaympäristössä. Ymmärrystä omaan oirekuvaan saa myös erilaisista ryhmistä kuten vertaistukiryhmät sekä erilaiset luovat ja toiminnalliset ryhmät.

NUORTEN NEPSY- ryhmä

Tervetuloa mukaan nepsy-nuorten omannäköiseen pienryhmään. Ryhmässä etsitään itselle sopivia toimintamalleja ja jaetaan vertaistukea muiden nuorten kanssa. Ryhmässä edetään pienin askelin.

Ryhmän ohjelmassa otetaan huomioon nuorten omia toiveita. Ohjelman aikataulu tukee struktuuria, joka toistuu joka kerralla ja joka tuo ennakoivuutta ja turvallisuutta ryhmässä olemiseen.

TerapiNovan ohjaajat ohjaavat ryhmää pitkällä kokemuksella ja nuorta kuunnellen.

 

Toiminnan toteuttaminen

  • Ryhmä kokoontuu syys-kevätkaudella 14 kertaa (päivämäärät tarkentuvat ryhmän täytyttyä)
  • 2 ryhmätapaamista/kk. Kesto n. 1,5h/ tapaaminen
  • Ryhmään otetaan 5-6 nuorta

Ryhmätoiminta yhdistää vertaistuen ja toiminnallisuuden. Ryhmän ohjaajaa on mahdollista tavata rauhassa ennen toiminnan alkua.

Vertaistuki mahdollistaa tasavertaisen jakamisen, kohtaamisen, tuen sekä sosiaaliset suhteet samankaltaisia elämänkokemuksia omaavien nuorten kesken. Nepsy-ammattilaisen tuki sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen osaaminen varmistaa ryhmän psykologisen turvallisuuden ja jokaisen yksilöllisen voimaantumisen.

 

Huom!

Myös lapsille on oma Nepsy-ryhmä