Neuro­psykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on neuropsykiatrisista oireista (autismin kirjoon kuuluvien kuten ADHD, asperger, tourette) kärsiville suunnattu tukitoimintamuoto arjen asioiden sujumiseksi, elämänhallinnan ja oman itsetuntemuksen vahvistumiseksi.

Tapaamisissa keskustellaan, tehdään konkreettisia harjoituksia ja etsitään asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen sopivia arjessa selviytymisen keinoja. Asiakkaan kanssa tehdään tavoitesuunnitelma, jonka mukaisesti edetään askel kerrallaan.

Työskentelyn tavoitteista sovitaan asiakkaan kanssa ”pienin askelin”. Tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan sen hetkistä toimintakykyä ja yksilöllistä kokemista vahvistavaksi.

Valmennus auttaa parhaiten, kun se toteutetaan asiakkaan kotona tai tutussa toimintaympäristössä. Ymmärrystä omaan oirekuvaan saa myös erilaisista ryhmistä kuten vertaistukiryhmät sekä erilaiset luovat ja toiminnalliset ryhmät.