Pariterapia

Parisuhde on kahden ihmisen tunne- ja vuorovaikutussuhde, joka on parhaimmillaan voimakasta yhdessäolon tunnetta rakastamansa ihmisen rinnalla. 

Usein tulosyy pariterapeutille on halu saada parisuhde toimimaan paremmin, mutta syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisi. Terapiassa suhteessa ilmenneiden haasteiden tarkastelun tavoitteena on avata uudenlaisia näkökulmia ja luoda väylää toisenlaisiin lähestymistapoihin ongelman ratkaisuun.

Läheisyyteen tai sen puutteeseen tai seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat yksi yleisimmistä pariterapiaan hakeutumisen syistä. Jos kokemuksena on, ettei enää löydä keinoja ratkaista parisuhteessa eteen tulleita solmuja tai kaipaa asioiden peilausta neutraalissa vuorovaikutuksessa, voi pariterapia auttaa. Pariterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi parisuhteen kohentaminen ja toive nähdä tulevaisuutta yhdessä eteenpäin, tai se voi olla myös parisuhteen päättäminen kriisin jälkeen molempia osapuolia kunnioittavalla tavalla. Tärkeintä on olla motivoitunut ja avoin yhteiselle keskustelulle.