Perheterapia

Perheterapialla hoidetaan monimuotoisia vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ongelmia, psyykkisiä sairauksia ja perheen sisäisiin muutoksiin liittyviä tilanteita.

Muutokset voivat olla esimerkiksi perheenjäsenen sairastuminen, vanhempien ero, lapsen kehitysvaiheet tai koko perhettä koskenut kriisi.

Perheterapian menetelmiä käytetään myös mm. vakavien masennusoireiden hoitoon, jolloin myös yksittäishenkilö voi hakeutua perheterapeutin vastaanotolle. Taustalla voi olla esimerkiksi perheen jäsenen sairastuminen, päihteiden käyttö tai lähisuhdeväkivalta.

Perheterapiaan hakeudutaan myös vanhemmuuteen liittyvissä teemoissa, jolloin voidaan keskustella lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista ja etsiä ongelmiin ratkaisua yhdessä. Perheterapia auttaa myös lisäämään vanhemmuuden taitoja.

Vuorovaikutuksen ongelmat ovat voineet siirtyä perheessä sukupolvisesti. Perheterapiassa pyritään tunnistamaan nämä epäsuotuisat toimintamallit ja hakemaan niihin muutosta. Terapiassa tarkastellaan yksilön voimavaroja, ja etsitään ratkaisuja myönteiseen muutokseen. Muutos vaikuttaa aina lähisuhteisiin, jolloin terapian vaikutus on yksilöä laajempi. Perheterapiassa yhdistetään useita eri terapiamuotoja asiakkaan tarpeista lähtien.

Perheterapiaan voi saada Kelan kuntoutustukea.