Psykofyysiset terapiat

Psykofyysisessä terapiassa keho ja mieli kulkevat käsi kädessä. Koska keho ja mieli ovat toisistaan riippuvaisia, ne myös pystyvät vaikuttamaan toisiinsa.

Juuri tälle ajatukselle perustamme psykofyysisen terapiamme, valmennukset ja ryhmien sisällön.

Psykofyysinen terapia soveltuu laajasti stressinhallintaan, kivun lievitykseen sekä aistihäiriöiden ja tunnesäätelyn hoitoon. Tavoitteena on hyvinvoinnin ja myönteisen itsetuntemuksen lisääntyminen.

Tällä sivulla

Psykofyysinen terapia

Joskus haastavat elämäntilanteet, stressi tai haitalliset uskomukset ja voimakkaat tunnekokemukset voivat muuttua kehollisiksi oireiksi. Saatat huomata jännittyneisyyttä niska-hartiaseudulla, hengityksen pinnallisuutta ja muita psykofyysisiä oireita.

Psykofyysisessä terapiassa kehon kuunteleminen ja havaintojen tekeminen tuntemuksista on avain itsetuntemukseen ja tasapainoisempaan hyvinvointiin. Tavoitteena on kokonaisvaltaisempi toimintakykyisyys, jaksavuus, ja ilo hyvästä olosta ja onnistumisesta.

Psykofyysisessä terapiassa havainnoidaan kehollisia tuntemuksia, esim. kipua, jännittyneisyyttä tai vireystilojen vaihteluja. Tavoitteena on oppia pysähtymään tunnistamaan kehossa olevia viestejä ja muodostamaan käsitystä mitä kehosta tulevat havainnot itsessään jo kertovat.  Tunnistamisen avulla tehdään terapia- tai valmennussuunnitelma  ja saat mukaasi yksilölliset harjoitteet. Edistyminen tapahtuu omassa tahdissa, tavoitteellisesti oloa seuraten.

Psykofyysinen terapia sopii hyvin psyko- tai ravitsemusterapian tai liikuntavalmennuksen  tueksi lisäämään ymmärrystä mielen ja kehon vaikutuksista toisiinsa.

Psykosomaattisia oireita voivat olla
 • päänsärky
 • niska- ja selkäkipu
 • lihasjännitys
 • huimaus
 • rintatuntemukset
 • erilaiset vatsaoireet
 • aineenvaihduntaongelmat
 • kutina
 • ihottuma
 • verenpaineen nousu
 • toistuvat infektiot
 • väsymys ja uupumus

Psykofyysiset ryhmät

KEHOMIELI

vakautusryhmä (traumasensitiivinen)

Ryhmä sopii kaikille stressioireista ja vireystilojen vaihtelusta kärsiville. Tavoitteena on tulla tietoisemmaksi kehollisista tuntemuksista ja saada keinoja olon helpottumisille itseä kuunnellen. Stressioireet voivat olla esimerkiksi uupuneisuutta, niska-hartiajännitystä, levottomuutta, keskittymiskyvyttömyyttä tai univaikeuksia. Ryhmä on keskusteleva ja ryhmässä tehdään harjoituksia, joiden avulla opitaan helpottamaan oirehdintaa.

 • Ryhmän tavoitteena on oman hyvinvoinnin, itsetuntemuksen ja voimavarojen vahvistuminen
 • Ryhmä on vuorovaikutteinen, herkkä ja kuunteleva, lähtökohtana on uteliaisuus tämänhetkiseen läsnäoloon
 • Kokonaisvaltaisessa kehomielityöskentelyssä huomioidaan tunteet, ajatukset ja keholliset tuntemukset
 • Harjoituksia tehdään ohjatusti hyödyntäen liikkeitä sekä hengitys- ja rentoutustekniikoita
 • Ryhmässä opitaan keinoja itsesäätelyyn ja tasapainoon omaa vireystilaa kuunnellen
 • Ryhmään osallistujat saavat ensin yksilökartoituksen 45 min.

Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 16.15-17.15 joka toinen viikko ensin neljä kertaa (peruskurssi) jonka jälkeen on mahdollisuus jatkaa syventävästi neljän kerran moduuleja. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

 • Peruskurssi on suljettu ryhmä.
 • Hinta 160,-/4 kertaa (sis. alv)

JÄNNITTÄJÄRYHMÄ

vuorovaikutustaitojen harjoitteluun

Ryhmä on tarkoitettu sosiaalisia tilanteita jännittäville. Lähes jokainen on jännittänyt jossain tilanteessa, ja n. 70% suomalaisista kertoo jännittäneensä esiintymistilanteessa.

Ryhmässä saa keinoja mielekkääseen vuorovaikutuskohtaamiseen.

Tavoitteena on vahvistaa itsetuntemusta ja saada iloa yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Ryhmässä saa onnistumisen ja hyväksymiskokemuksia myönteisessä ilmapiirissä. Vertaisjakaminen on ryhmän sydän.

Ryhmä sisältää

 • ohjausta ja keskustelua aiheen teemoista
 • luovia ja toiminnallisia harjoituksia
 • ohjaajat mallintavat toiminnalliset harjoitukset
 • saa olla ja osallistua haluamallaan tavalla, voi olla myös ”kuulolla”

Ryhmä kokoontuu tiistaisin 16.15 – 17.15 kahdeksan kertaa. Päivät tarkentuvat myöhemmin.

 • Hinta 320,- / 8 kertaa (sis.alv).
 • Laskutus on kahdessa erässä

Kehomielen tila

Kehomielen Tila – ryhmässä pyhitämme aikaa ja tilaa keho-kodillemme ja tutustumme siihen lähemmin.

Kahdeksan kokoontumisen sarja on tutkimusmatka oman kehomielen kartalla. Matkaa tehdään ryhmässä: jokainen etenee omilla ehdoillaan, mutta samalla turvallisesti yhdessä muiden kanssa. Näin voi myös helpommin nähdä itsensä uusin silmin.

Psykofyysisten harjoitusten avulla etenemme kehon eri osissa ja kerroksissa itseämme tunnustellen. Harjoittelemme uudenlaista vuoropuhelua kehon kanssa, sitä kuunnellen.

Havaitaan miltä oikeasti tuntuu olla tässä hetkessä. Vaihdetaan automaattivaihteelta todistamaan kehon kieltä, sen liikettä ja ilmaisua.

Tutustumme tapaamme hengittää ja teemme harjoituksia jotka auttavat vapauttamaan ja syventämään hengitystä.

Voimia ammennetaan pehmeästä kehon herättelystä, energisestä liikkeestä ja tanssista, rentouttavista visualisoinneista ja lepohetkistä.

Opimme niin kehomielen rajoista ja rajoituksista kuin sen rajoittamattomista mahdollisuuksista. Keksitään uusia tapoja olla kehossa ja kehomme. Kokeillaan miten asiat voisivat olla toisin.  

Puemme kehollisesti koettua uusiin asuihin. Siksi käytämme myös taiteen keinoja, piirrämme tai maalaamme, kirjoitamme, puhumme parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Näin työstämme kehon viestejä ja teemme niistä aidomman ja vapaamman minän rakennuspalikoita.  

Tervetuloa mukaan viljelemään kehomielenrauhaa ja liikkumaan kasvavaa iloa ja hyvinvointia kohti.

Mielen tila
ja sen oikea
aito koti on keho.

Kevään torstai-ryhmä 18.4. – 6.6. klo 18.15 – 19.30

Kahdeksan kokoontumista

Paikka: Otavantie 5, Lauttasaari

Ilmoittaudu: 

elamahaastaainfo@gmail.com

Seuraa: elamahaastaa

 Koko kurssi (8 kertaa) 320 e

 • Laskutetaan kahdessa erässä

Ryhmä on avoin kaikille eikä osallistumiseen tarvita aikaisempaa kokemusta psykofyysisestä työskentelystä.

Biodynaaminen terapia

Keho ja mieli kulkevat käsi kädessä.  On mahdollista opetella havainnoimaan ja kuuntelemaan kehon tuntemuksia ja viestejä ja tehdä uutta tuttavuutta tunteiden ja mielen liikkeiden kanssa keholliselta pohjalta.

Haastavat elämäntilanteet, pitkittynyt stressi tai itselle vahingolliset uskomukset voivat tulla kehoksi esim. kroonisten jännitysten, rajoittuneen hengityksen ja muiden fyysisten oireiden muodossa. Biodynaaminen terapia auttaa tunnistamaan matkan varrella kertyneitä taakkoja, jotta voisimme vähitellen päästää niistä irti.

Hoidot tukevat ja aktivoivat autonomisen hermoston tasapainottavaa tehtävää. Prosessi puhdistaa ja rentouttaa kehoa ja keventää mieltä antaen tilaa kasvavalle hyvinvoinnille.

Biodynaamisen terapian tavoitteena on tasapainoisempi ja tyytyväisempi suhde omaan itseemme ja siksi myös muihin. Hoidot kutsuvat viihtymään omassa ainutlaatuisessa kehossa ja tuomaan joustavuutta jäykiksi  käyneisiin tapoihin tuntea, toimia ja ajatella. Näin pääsemme vapauttamaan voimavaroja sinne missä niitä tarvitaan:  kehonviisaudesta puhtia saaneisiin valintoihin ja aidonmakuiseen elämään.

Terapiasta voi etsiä apua esim.
 • stressiin ja uupumukseen
 • kiputiloihin, jännityksiin, oireisiin
 • rauhattomuuteen, pelkoihin, keskittymisvaikeuksiin
 • eheytymiseen ja toipumiseen vaikeista elämänvaiheista
 • kun tarvitsee omaa aikaa, tilaa, rentoutumista
 • kun hakee suurempaa itsetuntemusta ja yhteyttä omiin tunteisiin ja tarpeisiin
 • kun etsii kosketusta omiin voimavaroihins
 • kun haluaa työskennellä eheämmän ja tietoisemman kehonkuvan eteen
 • kun päättää kulkea kohti suurempaa hyväksyntää, elämäniloa ja luovuutta
 • kun on aika luoda pohjaa muutoksille nykyisessä elämäntilanteessa
Mitä terapiakäynnin aikana tapahtuu?
 • Käyntikerta on noin tunnin mittainen.
 • Terapiaan kuuluu erilaisia kehollisia harjoitteita, työskentelyä hoitopöydällä, huomion viemistä hengitykseen ja kehon tuntemuksiin, mielikuvien työstämistä, visualisointia sekä psykofyysistä prosessia myötäilevää ja integroivaa keskustelua.
 • Hoidot ovat läsnäolevaa, kunnioittavaa ja kuuntelevaa kosketusta.
 • Asiakas on hoitopöydällä alusvaatteissa tai kevyesti pukeutuneena lakana ja kevyt peite päällään.
 • Hoidon jälkeen on hyvä varata rauhallista aikaa palautua.
 • Terapia sopii kaikille ja se voi turvallisesti täydentää myös muita terapiamuotoja.
 • Hoidon tavoitteista ja pituudesta sovitaan jokaisessa terapiasuhteessa erikseen. Silti jokainen käyntikerta aloitetaan senhetkisestä tilanteesta ja seuraten kehomielen liikkeitä. Hoidot ovat aina yksilöllisiä ja kokemukset ainutkertaisia.