Psykofyysinen terapia

Ihminen on olento, jossa yhdistyy kehon ja mielen kokonaisuus. Psykofyysisen terapian lähtökohtana on ihmisen kohtaaminen kokonaisvaltaisesti ymmärtäen kehon ja mielen yhteen liittyviä toimintoja ja kokemuksia. Psykofyysinen terapia soveltuu laajasti mm. stressinhallintaan, kivun lievitykseen sekä aistihäiriöiden ja tunnesäätelyn hoitoon. Tavoitteena on hyvinvoinnin ja myönteisen itsetuntemuksen lisääntyminen.

Stressin ja uupumuksen taustalla on usein psykosomaattisia oireita. Psykosomaattisella oireilulla tarkoitetaan fyysisiä vaivoja ja oireita, joille ei löydetä kehollista tai elimellistä selitystä perusteellisista tutkimuksista huolimatta.

Somatisaatiolla tarkoitetaan psyykkisen kuormittuneisuuden muuttumista keholliseksi.
Psykosomaattisia oireita voivat olla

 • päänsärky
 • niska- ja selkäkipu
 • lihasjännitys
 • huimaus
 • rintatuntemukset
 • erilaiset vatsaoireet
 • aineenvaihduntaongelmat
 • kutina
 • ihottuma
 • verenpaineen nousu
 • toistuvat infektiot

 

Terapiassa keskitytään havainnoimaan kehollisia oireita ja tuntemuksia, esim. kipua, jännittyneisyyttä tai vireystilojen vaihteluja. Tavoitteena on oppia pysähtymään tunnistamaan kehossa olevia viestejä ja muodostamaan käsitystä mitä kehosta tulevat havainnot itsessään jo kertovat. Terapiassa kehon aistimuksia havainnoimalla saadaan oivalluksia, miten tunteet ja ajatukset vaikuttavat keholliseen toimintaan. Tunnistamisen avulla voidaan tehdä harjoituksia, jotka auttavat yksilöllisiin oireisiin, joiden toivotaan helpottuvan.

Monet haastavat elämäntilanteet tai stressitekijät voivat aiheuttaa mm. voimakkaita vireystilojen vaihteluja, särkyjä, vatsaoireita ja väsymystä. Ne kuluttavat energiavaroja uupumukseen asti. Psykofyysisessä terapiassa opetellaan kuuntelemaan kehoa ja ohjautumaan tasapainoisempaan olotilaan. Tavoitteena on kokonaisvaltaisempi toimintakykyisyys ja jaksavuus.

Psykofyysinen terapia sopii hyvin psykoterapian ja työnohjauksen tueksi lisäämään ymmärrystä mielen ja kehon vaikutuksista toisiinsa.