Psykofyysiset terapiat

Psykofyysisessä terapiassa keho ja mieli kulkevat käsi kädessä. Koska keho ja mieli  ovat toisistaan riippuvaisia, ne myös pystyvät vaikuttamaan toisiinsa.

Juuri tälle ajatukselle perustamme psykofyysiset terapiamme, valmennukset ja ryhmät.

Psykofyysinen terapia soveltuu laajasti stressinhallintaan, kivun lievitykseen sekä aistihäiriöiden ja tunnesäätelyn hoitoon. Tavoitteena on hyvinvoinnin ja myönteisen itsetuntemuksen lisääntyminen.

Tällä sivulla

Psykofyysinen terapia

Joskus haastavat elämäntilanteet, stressi tai haitalliset uskomukset voivat muuttua kehollisiksi oireiksi. Saatat huomata jännittyneisyyttä niska-hartiaseudulla, hengityksen pinnallisuutta tai muita psykosomaattisia oireita. 

Psykofyysisen terapiassa kehon kuunteleminen on avain itsetuntemukseen ja parempaan hyvinvointiin. Tavoitteena on kokonaisvaltaisempi toimintakykyisyys ja jaksavuus.

Psykofyysisessä terapiassa havainnoidaan  kehollisia tuntemuksia, esim. kipua, jännittyneisyyttä tai vireystilojen vaihteluja. Tavoitteena on oppia pysähtymään tunnistamaan kehossa olevia viestejä ja muodostamaan käsitystä mitä kehosta tulevat havainnot itsessään jo kertovat. Tunnistamisen avulla tehdään terapiasuunnitelma ja yksilölliset harjoitteet jotka auttavat toipumisessa.

 

Psykofyysinen terapia sopii hyvin myös psykoterapian tueksi lisäämään ymmärrystä mielen ja kehon vaikutuksista toisiinsa.

Psykosomaattisia oireita voivat olla
 • päänsärky
 • niska- ja selkäkipu
 • lihasjännitys
 • huimaus
 • rintatuntemukset
 • erilaiset vatsaoireet
 • aineenvaihduntaongelmat
 • kutina
 • ihottuma
 • verenpaineen nousu
 • toistuvat infektiot

Kehomielen tila

Kehomielen Tila – ryhmässä pyhitämme aikaa ja tilaa keho-kodillemme ja tutustumme siihen lähemmin.

Kahdeksan kokoontumisen sarja on tutkimusmatka oman kehomielen kartalla. Matkaa tehdään ryhmässä: jokainen etenee omilla ehdoillaan, mutta samalla turvallisesti yhdessä muiden kanssa. Näin voi myös helpommin nähdä itsensä uusin silmin.

Psykofyysisten harjoitusten avulla etenemme kehon eri osissa ja kerroksissa itseämme tunnustellen. Harjoittelemme uudenlaista vuoropuhelua kehon kanssa, sitä kuunnellen.

Havaitaan miltä oikeasti tuntuu olla tässä hetkessä. Vaihdetaan automaattivaihteelta todistamaan kehon kieltä, sen liikettä ja ilmaisua.

Tutustumme tapaamme hengittää ja teemme harjoituksia jotka auttavat vapauttamaan ja syventämään hengitystä.

Voimia ammennetaan pehmeästä kehon herättelystä, energisestä liikkeestä ja tanssista, rentouttavista visualisoinneista ja lepohetkistä.

Opimme niin kehomielen rajoista ja rajoituksista kuin sen rajoittamattomista mahdollisuuksista. Keksitään uusia tapoja olla kehossa ja kehomme. Kokeillaan miten asiat voisivat olla toisin.  

Puemme kehollisesti koettua uusiin asuihin. Siksi käytämme myös taiteen keinoja, piirrämme tai maalaamme, kirjoitamme, puhumme parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Näin työstämme kehon viestejä ja teemme niistä aidomman ja vapaamman minän rakennuspalikoita.  

Tervetuloa mukaan viljelemään kehomielenrauhaa ja liikkumaan kasvavaa iloa ja hyvinvointia kohti.

Mielen tila
ja sen oikea
aito koti on keho.

Syksyn torstai-ryhmä 18.4 – 6.6.2024 klo 18.15 – 19.30.

Kahdeksan kokoontumista 

 • Koko kurssi (8 kertaa) 320 e

Ryhmä on avoin kaikille eikä osallistumiseen tarvita aikaisempaa kokemusta psykofyysisestä työskentelystä

Biodynaaminen terapia

Keho ja mieli kulkevat käsi kädessä.  On mahdollista opetella havainnoimaan ja kuuntelemaan kehon tuntemuksia ja viestejä ja tehdä uutta tuttavuutta tunteiden ja mielen liikkeiden kanssa keholliselta pohjalta.

Haastavat elämäntilanteet, pitkittynyt stressi tai itselle vahingolliset uskomukset voivat tulla kehoksi esim. kroonisten jännitysten, rajoittuneen hengityksen ja muiden fyysisten oireiden muodossa. Biodynaaminen terapia auttaa tunnistamaan matkan varrella kertyneitä taakkoja, jotta voisimme vähitellen päästää niistä irti.

Hoidot tukevat ja aktivoivat autonomisen hermoston tasapainottavaa tehtävää. Prosessi puhdistaa ja rentouttaa kehoa ja keventää mieltä antaen tilaa kasvavalle hyvinvoinnille.

Biodynaamisen terapian tavoitteena on tasapainoisempi ja tyytyväisempi suhde omaan itseemme ja siksi myös muihin. Hoidot kutsuvat viihtymään omassa ainutlaatuisessa kehossa ja tuomaan joustavuutta jäykiksi  käyneisiin tapoihin tuntea, toimia ja ajatella. Näin pääsemme vapauttamaan voimavaroja sinne missä niitä tarvitaan:  kehonviisaudesta puhtia saaneisiin valintoihin ja aidonmakuiseen elämään.

Terapiasta voi etsiä apua esim.
 • stressiin ja uupumukseen
 • kiputiloihin, jännityksiin, oireisiin
 • rauhattomuuteen, pelkoihin, keskittymisvaikeuksiin
 • eheytymiseen ja toipumiseen vaikeista elämänvaiheista
 • kun tarvitsee omaa aikaa, tilaa, rentoutumista
 • kun hakee suurempaa itsetuntemusta ja yhteyttä omiin tunteisiin ja tarpeisiin
 • kun etsii kosketusta omiin voimavaroihins
 • kun haluaa työskennellä eheämmän ja tietoisemman kehonkuvan eteen
 • kun päättää kulkea kohti suurempaa hyväksyntää, elämäniloa ja luovuutta
 • kun on aika luoda pohjaa muutoksille nykyisessä elämäntilanteessa
Mitä terapiakäynnin aikana tapahtuu?
 • Käyntikerta on noin tunnin mittainen.
 • Terapiaan kuuluu erilaisia kehollisia harjoitteita, työskentelyä hoitopöydällä, huomion viemistä hengitykseen ja kehon tuntemuksiin, mielikuvien työstämistä, visualisointia sekä psykofyysistä prosessia myötäilevää ja integroivaa keskustelua.
 • Hoidot ovat läsnäolevaa, kunnioittavaa ja kuuntelevaa kosketusta.
 • Asiakas on hoitopöydällä alusvaatteissa tai kevyesti pukeutuneena lakana ja kevyt peite päällään.
 • Hoidon jälkeen on hyvä varata rauhallista aikaa palautua.
 • Terapia sopii kaikille ja se voi turvallisesti täydentää myös muita terapiamuotoja.
 • Hoidon tavoitteista ja pituudesta sovitaan jokaisessa terapiasuhteessa erikseen. Silti jokainen käyntikerta aloitetaan senhetkisestä tilanteesta ja seuraten kehomielen liikkeitä. Hoidot ovat aina yksilöllisiä ja kokemukset ainutkertaisia.