Seksuaalineuvonta ja -terapia

Seksuaalineuvonnassa voi keskustella seksuaalisuuteen, sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyvistä kysymyksistä.

Eri elämänvaiheet voivat myös tuoda esille pohdintoja, jotka liittyvät parisuhteeseen, läheisyyteen, seksiin ja seksuaalisten tarpeiden muuttumiseen. Sairastuminen voi myös aiheuttaa muutoksia seksuaalisuuteen ja käsitykseen itsestä. Seksuaalineuvonnassa voidaan käsitellä myös seksuaalisuuden ja seksielämän erilaisista häiriöistä.

Seksuaalineuvontapalvelut ovat suunnattu kaikenikäisille, aiheet voivat olla nuoruusiän teemoista ikääntymisen tuomiin pohdintoihin.

Seksuaaliterapiassa voi käsitellä syvemmin esimerkiksi omaa minäkuvaa ja rakentaa tasapainoa menneen ja nykyisyyden välille. Seksuaaliterapia on pitkäkestoista ja tavoitteellista terapiaa.

Seksuaalineuvontaan tai – terapiaan voi varata ajan yksin tai parina.