TRE-terapia

TRE on kehon luonnollinen palautumiskeino, joka perustuu kehoa palauttavaan värinämekanismiin. Tämä kehon syviin lihaksiin ulottuva värinä auttaa ihmistä vapautumaan erilaisista stressaavista ja jopa traumaattisista tilanteista, jotka pitempään kestäessä saattavat jäädä kehoon pysyviksi lihasjännityksiksi ja kivuiksi.

Helposti opittavien alkuliikkeiden ja -venytysten avulla värinä saadaan aktivoitua kehoon. Menetelmää voi hyödyntää itsehoitokeinona esim. lihasjännitysten ja kipujen hoidossa ja parantamaan unenlaatua. TRE on myös oivallinen palautumis- ja rentoutumiskeino liikuntasuoritteiden jälkeen. Säännöllinen TRE-harjoittelu auttaa myös ennaltaehkäisemään stressiä ja työuupumusta.

TRE-terapia on lyhenne sanoista ”Tension and Trauma Releasing Exercises”. Se on terapeuttinen lähestymistapa, joka on suunniteltu auttamaan meitä vapauttamaan kehoon stressin, trauman tai muiden haastavien elämänkokemusten seurauksena varastoituneita fyysisiä ja emotionaalisia jännityksiä.

TRE-terapian kehitti tohtori David Berceli, joka havaitsi, että hermostossa on lihasjännytyksiä luovia aktivoitumismalleja, jotka pitävät lihakset stressi- ja traumatilassa. TRE-terapian tavoitteena on aktivoida luonnollinen mekanismi, jota kutsutaan neurogeeniseksi vapinaksi tai terapeuttiseksi vapinaksi ja joka auttaa kehoa purkamaan ja vapauttamaan kertynyttä jännitystä.

TRE-istunnon aikana henkilöitä ohjataan läpi harjoitussarjan, joka sisältää lempeitä fyysisiä liikkeitä ja asentoja, jotka on suunniteltu väsyttämään lihaksia. Kun lihakset väsyvät, vapina voi syntyä spontaanisti kehon luonnollisen stressiä ja jännitystä purkavan mekanismin seurauksena. Vapina koetaan yleensä tärinänä tai värinänä.

TRE-terapiassa koettua vapinaa pidetään kehon normaalina ja luonnollisena reaktiona, joka muistuttaa eläinten vapinaa, jolla ne purkavat jännitystä stressitilanteen jälkeen. Kun keho saa osallistua näihin värinöihin, uskotaan, että varastoituneet jännitykset ja traumat voivat purkautua ja vapautua, mikä edistää rentoutumista, paranemista ja yleistä hyvinvointia.