Työnohjaus­

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Sen tavoitteena on oppiminen ja ammatillinen kasvu. Työnohjaus tukee työhyvinvointia ja ennaltaehkäisee stressitekijöitä.

Uteliaisuus oman ajattelun ja toiminnan tarkasteluun suhteessa työhön ja työympäristöön ovat työnohjausprosessin avainasioita.  

Työnohjauksen pyrkimyksenä on avata keskustelulle turvallinen areena, jossa jokaiselle muodostuu tila tulla kuulluksi pohdintoineen ja ihmettelyineen. Työnohjaustilanteessa avoimuus työtovereiden kertomuksille ja kokemuksille mahdollistaa oman luovan reflektoinnin ja näkökulmien laajentumisen.

Parhaimmillaan työnohjauksessa syntyy dialogisuutta ja oppivan organisaation ilmiö: yhdessä jaetut ajatukset ja kokemukset muodostavat itsereflektiota, luovuutta ja näin jaettuna uudenlaista arvokasta tietoa. Työnohjauksen avulla yksilön luovuus ja tuotteliaisuus työntekijänä kirkastuu ja tuottaa uudenlaista innovatiivisuutta.

 

  • Työnohjaus on tavoitteellista
  • Työnohjaus on yksilöille, ryhmille ja organisaatioille
  • Työnohjauksessa huomioidaan toimintaympäristöt ja asiakkaan asiakkaat
  • Työnohjauksessa tunnistetaan ongelmat mutta keskitytään mahdollisuuksiin ja voimavaroihin
  • Työnohjauksen keskiössä on vuorovaikutus, yhteistyö ja hyvinvointi