Työnohjaus­

Työnohjaus- ja valmennuspalvelut on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita omasta ammatillisesta kasvusta ja kehittymisestä. 

Uteliaisuus oman ajattelun ja toiminnan tarkasteluun suhteessa työhön ja työympäristöön ovat työnohjausprosessin avainasioita. Työnohjauksen pyrkimyksenä on avata keskustelulle turvallinen areena, jossa muodostuu tila tulla kuulluksi pohdintoineen ja ihmettelyineen. Työnohjaustilanteessa avoimuus kaikenlaisille ajatuksille ja kokemuksille mahdollistaa oman reflektoinnin ja uudenlaisten luovien näkökulmien laajentumisen.

Parhaimmillaan ryhmätyönohjauksessa syntyy dialogisuutta ja oppivan organisaation ilmiö: yhdessä jaetut ajatukset ja kokemukset muodostavat itsereflektiota, luovuutta ja näin jaettuna uudenlaista arvokasta tietoa. Työnohjauksen avulla yksilön luovuus työntekijänä kirkastuu ja tuottaa uudenlaista innovatiivisuutta.

TerapiNovan työnohjauksessa voit vaihdella työnohjausympäristöä haluamallasi tavalla. Voit olla siellä missä ajatuksen virtauksesi on parhaimmillaan: työhuoneella, etäyhteyden päässä, ryhmätilassa tai vaikkapa luonnossa. Tärkeintä on, että voit hetkeksi irtaantua omien ajatustesi äärelle ja heittäytyä flowhun.

Työnohjaukseen voidaan liittää syventävänä osiona psykofyysinen tarkastelu, jolloin työntekijän oma hyvinvointi ja tasapainoisuus tulee huomioiduksi. Kun psykofyysinen olo on hyvässä tasapainossa, on työn tekeminen mielekästä ja se heijastuu myös sinne tärkeimpään eli työn kohteeseen, asiakkaaseen.

  • Työnohjaus on tavoitteellista
  • Työnohjaus on yksilöille, ryhmille ja organisaatioille
  • Työnohjauksessa huomioidaan toimintaympäristöt ja asiakkaan asiakkaat
  • Työnohjauksessa tunnistetaan ongelmat mutta keskitytään mahdollisuuksiin ja voimavaroihin
  • Työnohjauksen keskiössä on vuorovaikutus, yhteistyö ja hyvinvointi