Yksilö­psyko­terapia

Psykoterapia tarjoaa turvallisen ympäristön, jossa voit peilata ajatuksiasi ja tunteitasi yhdessä terapeutin kanssa. Psykoterapiassa voit pohtia tilannettasi ja tuntemuksiasi, ja saada ymmärrystä tunteillesi ja käyttäytymisellesi syvällisemmin. Tämä auttaa tunnistamaan ja käsittelemään tapahtumia, jotka voivat olla psyykkisen pahoinvoinnin taustalla.

Psykoterapian suuntauksia on useita, mutta yhdistävä tekijä terapian onnistumiselle on hyvä ja turvallinen vuorovaikutussuhde ja kokemus kuulluksi tulemisesta. Silloin vaikeittenkin asioiden käsitteleminen mahdollistuu ja tuottaa toivottua tulosta ja helpotusta. Elämänlaatusi kohenee, käsitys itsestäsi vahvistuu ja nautit elämästäsi enemmän.

Aina tulosyynä ei tarvitse olla mielenterveydenhäiriö, vaan voit varata ajan myös omien pohdintojesi jäsentelyyn tai esimerkiksi elämäntilanteen tuoman kriisin käsittelemiseen.

Huomioithan, että voimakkaat ja pitkittyneet stressikokemukset voivat tuntua myös kehollisina oireina.  Voit saada helpotusta oloosi  kokonaisvaltaisesta kehomielen huomioivasta psykoterapiasta, josta voit lukea lisää kohdasta Psykofyysinen terapia.

Voit saada Kelan kuntoutustukea, kun psykoterapian tarve on pidempi, esim. pitkittyneen ahdistuksen, masennuksen, jaksamattomuuden tai traumaattisen tapahtuman terapeuttiseen käsittelemiseen.