Yksilö­psyko­terapia

Psykoterapialla pyritään poistamaan tai lieventämään mielenterveyden häiriöitä ja vahvistamaan ihmisen kykyä hyvinvointinsa ylläpitämiseen turvallisessa ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa.

Yhdessä terapeutin kanssa ratkaisujen löytäminen ja jäsentäminen on helpottavaa ja omaa identiteettiä vahvistavaa. Psykoterapia antaa välineitä vaikeiden asioiden käsittelyyn syventäen ja eheyttäen ihmisen kokemuksia itsestään. Psykoterapia kohentaa kokonaisvaltaisesti psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Yksilöpsykoterapiaan voi saada Kelan kuntoutustukea.