Yksilö­psyko­terapia

Psykoterapia on tehokas hoitokeino mielenterveyden erilaisiin häiriöihin. Yksilöpsykoterapia auttaa, kun pyritään helpottamaan psyykkistä pahoinvointia ja jäsentelemään ajatuksia yhdessä keskustellen. Pinnalla olevien tunteiden taustalta löytyy usein syvemmällä olevia juurisyitä. 

Yhdessä terapeutin kanssa ratkaisujen löytäminen ja jäsentäminen on helpottavaa ja omaa identiteettiä vahvistavaa. Psykoterapia antaa välineitä vaikeiden asioiden käsittelyyn syventäen ja eheyttäen ihmisen kokemuksia itsestään. Yksilöpsykoterapia kohentaa kokonaisvaltaisesti psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.