Ajankohtaista

TRE-terapia

TRE on kehon luonnollinen palautumiskeino, joka perustuu kehoa palauttavaan värinämekanismiin. Tämä kehon syviin lihaksiin ulottuva värinä auttaa ihmistä vapautumaan erilaisista stressaavista ja jopa traumaattisista tilanteista, jotka pitempään kestäessä saattavat jäädä kehoon pysyviksi lihasjännityksiksi ja kivuiksi.

Sensomotorinen terapia

Sensomotorisessa terapiassa opitaan havainnoimaan kehon aistimuksia ja tuntemuksia sekä asentoja ja liikkeitä. Terapiassa kehon aistimuksia havainnoimalla saadaan oivalluksia, miten tunteet ja ajatukset vaikuttavat keholliseen toimintaan. Sensomotorista terapiaa käytetään traumapsykoterapian tukena, ja siinä keskitytään tunnistamaan, miten trauma on voinut vaikuttaa fysiologiseen toimintaan.

Luontoterapian terveysvaikutukset

Astu metsään!

Luonnon tervehdyttävistä vaikutuksista on jo tieteellistä näyttöä. Jos tutkimustulokset otettaisiin vakavasti, voisimme säästää huomattavasti hyvinvointipalveluiden resursseja.

EMDR-terapia
Trauma- ja kriisiterapian tehokas hoitomenetelmä

EMDR–terapia

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR-terapiaa käytetään tehokkaana traumapsykoterapian menetelmänä ja muihin psyykkisiin oireisiin, joille on ominaista liiallinen tai jumiutunut emotionaalinen kokeminen (esimerkiksi masennus, jännitys- ja paniikkioireet sekä pakko-oireet).

Hermoston stressireaktio ja uupumuksesta toipuminen
Hermoston stressireaktio ja uupumuksesta toipuminen

Jänis ajovaloissa

Istumme asiakkaani kanssa terapiahuoneen lattialla. Vieressä olevan voimat ovat vähissä, sydän hakkaa, hengitys ei meinaa kulkea. Ahdistus on silmin nähtävää. ’Milloin tää loppuu?!’ kysyy hän. Rauhoittelen ja muistutan mitä olemme jo harjoitelleet, olo helpottuu pian.

Psykoterapia, yksilöpsykoterapia, traumapsykoterapia, perheterapia, pariterapia, psykofyysinen terapia, seksuaalineuvonta, neuropsykiatrinen valmennus, seksuaaliterapia ja työhönohjaus.
Psykofyysinen terapia

Keho ja mieli vuorovaikutuksessa

Psykofyysisessä terapiassa tarkastellaan ihmistä kokonaisuutena, mielen lisäksi myös fyysisenä olentona. Terapian lähestymistapa on kehoa kuunteleva, jolloin mielen sisäinen havainnointi auttaa ymmärtämään kehollisten tuntemusten sanomaa.

Psykoterapia.

Hyvä tietää psykoterapiasta

Psykoterapian on tarkoitus poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea henkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä ihmisen kykyjä ratkaista ongelmiaan itse. Lisäksi terapia auttaa häntä löytämään toimivia lähestymistapoja ihmissuhteissaan. Terapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa.