Hyvinvointiasi tukemassa

Psykoterapia

Elämämme matkan aikana kaikille tulee tilanteita, joissa kaipaamme tukea ja kuuntelijaa. Kun ajatukset tuntuvat liian ahdistavilta, ne vaikuttavat toimintakykyyn. Psykoterapia on merkittävä keino psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemiseen. Ratkaisevaa terapian onnistumiselle on sopivan vuorovaikutussuhteen syntyminen ja kohtaamisen kokemus. Psykoterapialla pyritään vaikuttamaan itseymmärryksen kasvuun ja auttamaan elämän kriiseissä.

Terapiamuodot

Yksilöpsykoterapia

Psykoterapialla pyritään poistamaan tai lieventämään mielenterveyden häiriöitä ja vahvistamaan ihmisen kyvykkyyttä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Traumapsykoterapia

Traumapsykoterapialla autetaan traumaattisesta kokemuksesta selviytymistä turvallisella terapeuttisella vuorovaikutussuhteella ja traumapsykoterapian menetelmillä.

Pariterapia

Parisuhde on kahden ihmisen tunne- ja vuorovaikutussuhde, joka on parhaimmillaan voimakasta yhdessäolon tunnetta rakastamansa ihmisen rinnalla.

Perheterapia

Perheterapialla hoidetaan monimuotoisia vuorovaikutussuhteisiin liittyviä ongelmia, psyykkisiä sairauksia ja perheen sisäisiin muutoksiin liittyviä tilanteita.

Seksuaalineuvonta ja -terapia

Seksuaalineuvonnassa voi keskustella seksuaalisuuteen, sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyvistä kysymyksistä.

Psykofyysinen terapia

Ihmistä hoidetaan kokonaisuutena, sekä kehoa että mieltä. Terapiamuotoa käytetään stressinhallintaan, työhyvinvointiin, kivun lievitykseen, aistihäiriöiden ja tunnesäätelyn hoitoon.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisista oireista kärsiville suunnattu tukitoimintamuoto arjen asioiden sujumiseksi, elämänhallinnan ja oman itsetuntemuksen vahvistumiseksi.

Työnohjauspalvelut

Työnohjauksen tavoite on parantaa työhyvinvointia monipuolisesti. Ohjauksessa tutkitaan suhdetta työhön, työyhteisöön, omia toimintatapoja ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.