Hyvinvointiasi tukemassa

Psykoterapia

Elämämme matkan aikana kaikille tulee tilanteita, joissa kaipaamme tukea ja kuuntelijaa. Kun ajatukset tuntuvat liian ahdistavilta, ne vaikuttavat toimintakykyyn. Psykoterapia on merkittävä keino psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemiseen. Ratkaisevaa terapian onnistumiselle on sopivan vuorovaikutussuhteen syntyminen ja kohtaamisen kokemus. Psykoterapialla pyritään vaikuttamaan itseymmärryksen kasvuun ja auttamaan elämän kriiseissä.

Terapiamuodot