Hyvinvointiasi tukemassa

Psykoterapia ja
psykofyysinen terapia

Elämämme matkan aikana kaikille tulee tilanteita, joissa kaipaamme tukea ja kuuntelijaa. Kun ajatukset tuntuvat liian ahdistavilta, ne vaikuttavat toimintakykyyn. Psykoterapia on merkittävä keino psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemiseen. Ratkaisevaa terapian onnistumiselle on sopivan vuorovaikutussuhteen syntyminen ja kohtaamisen kokemus. Psykoterapialla pyritään vaikuttamaan itseymmärryksen kasvuun ja auttamaan elämän kriiseissä.

ajankohtaiset

TRE-terapia

TRE on kehon luonnollinen palautumiskeino, joka perustuu kehoa palauttavaan värinämekanismiin. Tämä kehon syviin lihaksiin ulottuva värinä auttaa ihmistä vapautumaan erilaisista stressaavista ja jopa traumaattisista tilanteista, jotka pitempään kestäessä saattavat jäädä kehoon pysyviksi lihasjännityksiksi ja kivuiksi.

Sensomotorinen terapia

Sensomotorisessa terapiassa opitaan havainnoimaan kehon aistimuksia ja tuntemuksia sekä asentoja ja liikkeitä. Terapiassa kehon aistimuksia havainnoimalla saadaan oivalluksia, miten tunteet ja ajatukset vaikuttavat keholliseen toimintaan. Sensomotorista terapiaa käytetään traumapsykoterapian tukena, ja siinä keskitytään tunnistamaan, miten trauma on voinut vaikuttaa fysiologiseen toimintaan.

Astu metsään!

Luonnon tervehdyttävistä vaikutuksista on jo tieteellistä näyttöä. Jos tutkimustulokset otettaisiin vakavasti, voisimme säästää huomattavasti hyvinvointipalveluiden resursseja.

Terapiamuodot