Luontoterapian terveysvaikutukset

Astu metsään!

Luonnon tervehdyttävistä vaikutuksista on jo tieteellistä näyttöä. Jos tutkimustulokset otettaisiin vakavasti, voisimme säästää huomattavasti hyvinvointipalveluiden resursseja.

Metsässä liikkumisen myönteiset vaikutukset ovat havaittavissa jo muutamassa minuutissa. Oleskelu ja liikkuminen metsässä laskee verenpainetta ja sydämen sykettä nopeasti. Lihasjännitys vähenee ja rentouden tunne voimistuu. Mieliala rauhoittuu ja stressistä palautuminen nopeutuu. Miksi et siis astuisi metsään?

 

Luonnon terveyshyötyjen mahdolliset vaikutusmekanismit

Luonnossa liikkuminen saa meidät virittymään myönteiseen tunnetilaan. Mikä onkaan parempi ympäristö itsensä kehittämiselle, itsetutkiskelulle ja meditaatiolle kuin metsä?

Metsä tai puisto tarjoaa myös toisaalta hyvät mahdollisuudet yhteiselle tekemiselle ja kohtaamiselle. THL on luonut vaikuttamisohjelman luontoympäristön vaikuttavuustekijöistä ihmisten hyvinvointiin osallisuuden näkökulmasta. Jokaisella on mahdollisuus saada nauttia metsän ja luontoympäristön hyvistä vaikutuksista. Metsän terveysvaikutuksista on myös tieteellistä näyttöä.

Luonnossa oleillessa voimme havainnoida ja oppia siitä, miten olemme yhteydessä toisiin ihmisiin, muihin olentoihin ja ympäristöömme. Luontoyhteys korostuu nykyisessä ympäristötilanteessamme jossa kato ja ilmastonmuutokset ovat näkyviä.

Väestökyselyissä luonnon käytön terveyshyödyistä on tutkittu erityisesti mielialan kohenemista ja liikunnan vaikutuksia. Kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu puistoympäristöjen parantavan mielialaa ja tehtäväsuoriutumista, nopeuttavan stressistä palatumista ja parantavan tarkkaavuutta rakennettuja ympäristöjä paremmin.

Luonnossa liikkumisen on ehdotettu tuottavan lisähyötyä sisäliikuntaan verrattuna, esimerkiksi mielialan koheneminen ja kognitiivinen tehokkuus paranee. Myös emotionaalisella tasolla syntyy muutoksia parempaan hyvinvointiin.

Kuva 1.  Luonnon hyvinvointi- ja terveyshyötyjen mahdolliset vaikutusmekanismit (Mukaellen Hartig ym. 2014). KESÄNUMERO L. Tyrväinen

Kuva aukeaa klikkaamalla suurempaan kokoon.

Olisiko tämä Sinun hyvinvointisuunnitelmasi?

 

Kirjaa omat tavoitteesi joita toivot metsäkävelyiltäsi, 1-3 tavoitetta. Ne voivat olla esim.

–        mielenvirkeyden kohoaminen

–        hyvä mieli liikunnan aikana ja jälkeen

–        levollisuuden lisääntyminen

–        hyvän olon lisääntyminen

–        yleisjaksamisen kohoaminen

–        ruokahalun lisääntyminen ja ruoasta nauttimisen huomaaminen

–        aineenvaihdunnan lisääntyminen

–        verenpaineen tasaantuminen

–        sydämen sykkeen tasoittuminen

–        unen laadun paraneminen

–        mielihyvän tunteminen

–        iloisuuden, onnellisuuden ja kiitollisuuden kokemisten huomaaminen

–        ajatusten jäsentyminen

Kirjaa metsäkävelyhavaintojasi kunkin kävelyn jälkeen. Ne voivat liittyä esimerkiksi siihen mitä olet huomannut luonnon kasvustosta tai eläimistöstä, sääilmiöistä, tuoksuista, väreistä, lämpimyydestä jne. Voit havainnoida kaikkien aistiesi kautta. Voit myös tehdä havaintoja omasta olostasi ennen kävelyä, kävelyn aikana ja jälkeen. Tee havainnointia kuitenkin vain niin, ettei siitä tule suorittamista. Kirjaa havaintosi siitä mitä satut muistamaan.

Tärkein on hyvä olosi metsäkävelyn jälkeen.

Kirjaamisen avulla huomaat metsäkävelyjen vaikutukset ja voit halutessasi muuttaa tavoitteitasi uusiin. Huomaat miten luontoyhteytesi voimistuu, ja saat tuloksista iloa ja mielenvoimaa!